Skip to main content

Visste du att Suitespot är Qlik partner?

Qlikview och Qlik Sense är ett analysverktyg som på ett fantastiskt sätt ger dig insyn i din verksamhet. Med enkel tillgång till rätt underlag ges du möjligheten att snabbt fatta beslut som kan vara avgörande för din verksamhet. Vi har lång erfarenhet av att implementera och supportera Qlik’s produkter. Vi hjälper dig att forma och skapa just de KPIer som är viktiga för dig och ditt företag.

Har du Jeeves ERP? Vi har nu ett färdigt datalager mot Jeeves databasen som sedan snabbt kan analyseras i Qlik Sense. Kontakta oss så kan vi berätta hur du kan migrera din gamla Qlikview miljö till Qlik Sense.

Läs mer om Qlikview och Qlik Sense