Skip to main content

Kan gälla alla som handhar abonnemang.

Jag läste ett inlägg från ett investmentbolag där det stod att ”SaaS-modellen är en av världens bästa affärsmodeller;” De får betalt i förskott, intäkterna är återkommande, verksamheten kräver inget kapital och varje år stannar 9 av 10 kunder till nästa år, utan att de behöver göra något.

Vilken tur vi har!

Lite längre ned stod det i och för sig att vi har andra problem än exempelvis traditionella bolag som kan investera i maskiner, anläggningar, infrastruktur och som tar utläggen utanför resultaträkningen och sedan skriver av dem i framtiden. Investeringen påverkar alltså inte vinsten direkt.
Medan abonnemangsdrivna bolag inte behöver köpa något, utan man betalar bara för säljare och marknadsföring och så ger det vinst i många år framöver. Denna text är ryckt ur sitt sammanhang, där stod givetvis mer text och tilläggas kan, att de hade helt rätt, då det är ur ett investerings perspektiv och inte ett operativt perspektiv.

Att få 9 av 10 kunder att stanna.

Detta är ju hur enkelt som helst! Allt man behöver göra är att ha en fantastisk utvecklingsavdelning som vet vilka behov deras kunder har och tillgodose dem. Vill man vara riktigt kundfokuserad bör man testa lösningen ordentligt så att det inte är några felaktigheter i den och man bör kanske rulla ut den till ett fåtal kunder först som får testa den i verkliga livet. Blir det inte världens bästa lösning eller vi fallerar i marknadsföringen så är vi rökta, men det tar vi inte upp här.

Sedan börjar man om igen.

Klart?

Nja, det finns lite mer som tillkommer, men det största och viktigaste punkten är avklarad.
Det är nu marknadsavdelningen kommer in med marknadsundersökningar, kampanjer, utskick, reklam, sociala medier, utbildningar, promotions, leadsgenerering, allt beroende på produkt, målgrupp, marknad.

Det finns kanske en försäljningsavdelning på bolaget, eller BackOffice?
Dessa skall ha tillgång till prislistor, aktiviteter, kalendrar, offerter, promotions konkurrentanalyser, marknadsmaterial, historik, utbildningar, kundsupport, FAQs, tilläggslösningar, projekt, utlägg, samarbetspartners och trender (säljare är jobbiga typer).

Affären

Kunden tecknar sig för ett abonnemang som gäller för x produkter med en månadskostnad på y kronor under ett antal månader/år i första skedet. Till detta kopplas ett avtal som alla godkänner med en kopplad indexuppräkning och första fakturan går ut. Jobbar man med en kombination av produkter och tjänster skall ett projekt ha registrerats innan eller i samband med affären, projektresurser skall ha allokerats (i grova drag eller detaljerat) och milstolpar skall definieras.
Kundsupport kan ha blivit involverade genom att bli informerade om kunden (vid komplexa lösningar) och ärendehantering, kontaktpersoner, supportavtal kanske skall läggas upp.

När första fakturan går ut skall den periodiseras enligt gällande lagar och regler.
Tilläggsköp under avtalstiden kan hanteras separat eller skall de påföras det befintliga avtalet, det är en annan frågeställning som kan finnas. Skall den påföras befintligt avtal skall fakturan enbart gälla till avtalstidens förlängning och därefter gå in under huvudavtalet. Skall de vara separerade från huvudavtalet, skall indexuppräkningen som de baseras på, gälla för perioden då de tecknades.

Kundsupport kommer troligtvis förr eller senare in, oavsett hur bra lösningen är dokumenterad. FAQs, uppföljning av ärende, eskaleringar, lösning, återkoppling och kanske en önskan om betygssättning av supporten – kan de rekommendera oss till någon annan?

Årlig höjning!

Nio av tio kunder har under året eller perioden, inte sagt upp sitt abonnemang.
Detta är anledningen till att det är en av världens bästa affärsmodeller. Kunden prenumererar på tjänsten, det vill säga att vi nu kan indexjustera alla våra inneliggande avtal utan problem och dessutom automatiskt, utan arbete, skicka ut flera 100, 1000, 10 000 tals fakturor som ger intäkter, utan det minsta lilla arbete nedlagt. Prisjustering och fakturering sker med en eller några få knapptryckningar!

Ännu mera

Baserat på vilken typ av produkt/bolag man är och vilka tjänster som hanteras, så kan vi faktiskt automatisera planering av våra resurser, oavsett var de befinner sig, det görs baserat på kompetenser, geografisk plats, tillgänglighet och kanske flera kriterier. De anställda tidsredovisar och hanterar utlägg direkt i systemet vilket innebär att vi inte behöver lägga tid på det heller. Har vi ett gäng bolag som ingår i samma koncern, hanterar vi med lätthet konsolidering och vi analyserar direkt i vår lösning hur bra det går för oss, självklart i real-tid. Det finns säkert fler fördelar vi har i just vår bransch, men det får vi ta i ett senare inlägg.

Detta inlägg är skrivet av en NetSuite partner, men det finns säkert andra lösningar på marknaden också, som kan hantera detta nästan lika bra 😊