Utrustningar

NetSuite planering och budgeteringsverktyg underlättar budgetering för avdelningar, bolag och koncerner genom att hämta all data i realtid och till det adderar modelleringsfunktioner, workflow och rapportering, allt i en skalbar lösning.
Strategiskt och operativ planering kan länkas samman till kort-/långvariga ekonomiska planer och allt kan visualiseras på web, excel, word, powerpoint eller pdf rapporter.

  • Schemaläggning av förebyggande underhåll.
  • Prognostisering av service.
  • Hantera servicecertifieringar.
  • Reservdelslistor.
  • Dokumenthantering.
  • Riskanalyser och problemområden.
  • Tilläggsförsäljning.
  • Full servicehistorik per utrustning och kund.
  • Antal nödvändiga tekniker per utrustning.
  • Uthyrning av utrustning.