Supply Chain

Praktiskt taget alla företag som verkar i en leveranskedja kommer att göra det på flera kontinenter och tidszoner, men hur gör du det med en enda applikation? NetSuite’s tillverknings-, distributions- och supply chain är alla byggda på förutsättningen att den fysiska platsen som en produkt tillverkas eller lagras i bör vara irrelevant för din beslutsprocess – det kan innebära olika ledtider, men komplexiteten bör inte skilja nämnvärt.

 • Kan ta hänsyn till historiska data för generering av prognostiserade förslag.
 • Hanterar prognostiserad försäljning från leveransplaner och manuella/importerade prognoser.
 • Hantering av globala försäljnings & serviceorganisationer (ICT).
 • Flera olika beräkningsmodeller, även säsongshantering.
 • Leverantörsportaler.
 • Leveransplaner in och ut.
 • Automatisk beräkning av ekonomiska kvantiteter, säkerhetslager och beställningspunkter.
 • Flerlagerhantering.

Inköp

När dina inköp kan ske från alla kontinenter och över flera tidszoner behöver du ett enkelt men effektivt sätt att kommunicera med dina leverantörer, partners och kontraktstillverkare, för att se till att de vet vad du vill och du vet vad de tänker leverera.

 • Kontakt och aktivitetshantering ger detaljerad dokumentation av leverantörsinteraktioner samt möjligheter till uppföljning.
 • Hantering av globala inköps & serviceorganisationer.
 • Samtliga behov visualiseras och med historisk förbrukning för trender.
 • Outlook eller Google API: er.
 • Dokumenthantering
 • Inköpskontraktshantering.
 • Leverantörsportal där all information kan hanteras.
 • Hantering av strömlinjeformade processer och workflow.
 • Används i valfri device.