Service

Hantera hela offert, kontraktshanteringen till faktura processen för dit tjänsteföretag med NetSuite’s och Shepherds Service. Shepherds servicelösning är 100% integrerad i NetSuite och har erhållit certifieringen BFN (Built For NetSuite). Lösningen är designade från grunden för att tillgodose behoven inom underhåll av egna eller kundägda utrustningar, fältservice med lagerhantering samt uthyrning av utrustning. I detta produktblad berör vi Service, resurshantering, uthyrning, tid och utläggsredovisning och fakturering av tjänster. NetSuite’s övriga moduler finns tillgängliga när du behöver dem.

  • Kontakt och aktivitetshantering ger detaljerad dokumentation av alla interaktioner.
  • Hantering av globala serviceorganisationer.
  • Lagerhantering inkluderande servicebilar-/platser, utbytesdetaljer, hyra och påfyllnad.
  • Olika typer av fakturering, tid/utlägg/produkt/prenumerationer/användar-baserad.
  • Automatisk resursplanering. Professional Service Automation (PSA)
  • Hantering av strömlinjeformade processer och workflow.
  • Grafisk planering och överblick.
  • Används i valfri device.