Resurshantering

En effektiv resurshantering är en prio för alla chefer som vill optimera vinstmarginalerna, förbättra utnyttjande graden, behålla personal och öka kundnöjdheten. Ange olika färdigheter (skills) och certifieringar på personer för att hitta rätt personer vid sökning. Hitta, fördela och boka resurser, antingen specifika resurser, eller generiska genom att definiera flera boknings-typer och inom tidsramar.

Allokera och planera resurser med hjälp av grafiska verktyg och prognostisera bemanning med hjälp av generiska resurser.

  • Ökar utnyttjande-/faktureringsgraden.
  • Ser till att rätt person jobbar med rätt saker genom ”skills”.
  • Erhåll fullständig överblickbarhet.
  • Jobba med bokningar och workflow för att säkerställa resurser.
  • Drill Down på resursernas beläggning för att se aktiviteter.