Projektstyrning

NetSuite’s projektledningslösning gör det möjligt för projektledare och teammedlemmar att samarbeta i projekt och upprätthålla aktuell och korrekt projektstatus hela tiden, vilket gör att projektledaren proaktivt kan identifiera och lösa potentiella problem. Samtliga aktiviteter och relaterade inköp-/tillverkningsorder såväl som lagerförflyttningar visualiseras. Varje projekt har sin egen dashboard där allt visualiseras.

Spåra all finansiella statistik för ett projekt inklusive budgetar, prognoser, pågående arbete, bokningar, fakturor, milstolpar, kostnader och färdigställandegrad.

  • Faser och milstolpar.
  • Samtliga aktiviteter förvisas.
  • Samtliga relaterade transaktioner visas.
  • Outlook och Google API: er.
  • Dokumenthantering.
  • Riskanalyser och problemområden.
  • Projektdashboard – Projekt 360 grader.