Projektredovisning

Öka kassaflöde genom att automatisera projektbokföring och fakturering!

Att upprätthålla stram kontroll över de strategiska delarna för dina projekt, att effektivt stödja och supportera resurser, att se till att projekten genomförs i tid och inom budget, det är de kritiska faktorerna för att maximera servicenivån och lönsamheten på projekten.

  • Automatisera projektfakturering.
  • Godkännandenivåer på fakturor, utlägg, tidsredovisning och aktiviteter.
  • Erhåll prognoser på intäkter / kostnader.
  • Erhåll 360 graders vy över projektfinanserna.
  • Hantera intäkter enligt dess unika schema och riktlinjer, utnyttja intäktsredovisning som skiljer sig från projektfakturering för att stödja hur din organisation mäter lönsamhet.
  • Allt sker i realtid. Projektredovisningen är up to date.