Produktion

Beredning av en produkt kan fördelas på flera personer/avdelningar och automatiseras med hjälp av workflow. Artikelns status visar var i livscykeln den befinner sig. I en koncern kan produkten ha olika karakteristiska och även inom bolag baserat på lagerställe. Ex. kan en produkt tillverkas på ett sätt på lagerställe 1 och på ett annat sätt på lagerställe 2. Dokumenthantering och instruktioner inkluderas i lösningen.

  • Revisionskontroll & Giltig till.
  • Struktur (B.o.M) eller recept.
  • Alternativa operationslistor.
  • Produktions-/Konstruktions-struktur.
  • Arbets-/Maskin-/Indirekta kostnader.
  • Finite och Infinit kapacitet.
  • Flera planeringsnivåer.
  • Batch och Serienummerhantering.
  • Hantering av bi-produkter.