Planering

Produktionsplaneringen kan vara ett av de mer kritiska elementen när man driver en tillverkande industri, det är också väldigt vanligt att man använder externa lösningar på grund av komplexiteten. NetSuite´s avancerade schemaläggningsmotor kan säkerställa tillgången till den mest lämpliga resursen, samtidigt som den genererar och handhar, en unik schema-läggningskod som möjliggör avancerade planering baserat på attribut. Exempelvis kan automatisk planering ske från vitlackat till svartlackerat, samma plåttjocklek samkörs, temperaturer från högst till lägst, liknande ingredienser för att minimera rengöring, och så vidare.

NetSuite hanterar även legoarbeten/under-leverantörer och har möjlighet att ha olika operationslistor på samma artikel baserat på var produkten tillverkas.

Manuell planering kan göras via körplaner eller Drag & Drop i ett grafiskt gränssnitt.