Planering och budgetering

NetSuite planering och budgeteringsverktyg underlättar budgetering för avdelningar, bolag och koncerner genom att hämta all data i realtid och till det adderar modelleringsfunktioner, workflow och rapportering, allt i en skalbar lösning.
Strategiskt och operativ planering kan länkas samman till kort-/långvariga ekonomiska planer och allt kan visualiseras på web, excel, word, powerpoint eller pdf rapporter.

  • Intuitivt, rollbaserat webb och MS Office gränssnitt
  • Flexibla ”What if” modelleringsfunktioner.
  • Inbyggd ekonomisk intelligens och spridningslogik.
  • Kommentar och anteckningsfunktioner.
  • Workflow med genomförande planering och uppföljning.
  • Rapportering och adhoc-analys med stöd för formatering och mappningar.
  • Integration med NetSuite Financials.