Lager

Att optimera lagernivåerna har redan NetSuite SCM sett till, nu är det dags att optimera lagerhanteringen. Alla era anställda inom lagerhanteringen arbetar redan idag så fort de kan baserat på det stöd som de erhåller av sin nuvarande ERP lösning. NetSuite ökar effektiviteten, minskar plocktider, visualiserar kommande transaktioner och möjliggör en effektiv planering av befintliga resurser. NetSuite optimerar lagerhanteringen och minskar fraktkostnaderna.

  • Visualisering av uppdrag gällande plocka, packa, skeppa, flytta.
  • Visualisering av inventeringsuppdrag.
  • Global hantering av försörjningskedja.
  • Hierarkiskt lagerställe uppbyggnad med automatisk påfyllnad.
  • QC och QA funktioner.
  • Spårbarhet på batch-/serienummer.
  • Containerhantering.
  • Fraktkostnadsfördelningar.