Fakturering

SuiteBilling förvandlar fakturering från en trygg Backoffice-funktion till en strategisk differentierare genom att placera den i kärnan i din verksamhet. NetSuite’s integrerade faktureringsramverk möjliggör för företagen att erbjuda fakturering av nedlagd tid, fakturering av produkter, prenumerationsfakturering, användnings-baserad fakturering och alla hybridmodeller därav, samtidigt som det hanterar intäkterna exakt och i enlighet med de senaste standarderna för intäktsredovisning.

  • Enhetligt ramverk för att ansluta transaktioner, prenumerationer och projekt till fakturamotorn, med sömlöst flöde till redovisningen.
  • Gör det möjligt att skapa och hantera prenumerationer och stöd för återkommande fakturering med full integration till intäktsallokering.
  • Tillåter skapande och hantering av komplexa, värdebaserade (användnings) prenumerationer.
  • Fakturering av tid, produkter och ned-laddningar av filer hanteras.