Expenshantering

Alla verksamheter som arbetar med att sälja/-fakturera tjänster vet att hantering av expenser är en avgörande bit. Det är av yttersta vikt att få in expenser i så nära anslutning till händelsen som möjligt, dels för att den anställde önskar ersättning, dels för att det skall faktureras kunden och man önskar en WIP på projekten.

NetSuite Expense Management erbjuder funktioner som förbättrar produktiviteten, möjliggör bättre spårning och efterlevnad, maximerar noggrannheten och aktualiteten i kostnadsrapportering samt förbättrar den totala upplevelsen.

  • Skicka utgifter från var som helst – via webbläsare eller mobil enhet. Bifoga fotograferade kvitton.
  • Säkerställer korrekt WIP och kalkyler på projekten, snabbar upp fakturering av utlägg.