CRM som det borde vara

NetSuite’s CRM ger en 360-gradersvy av dina kunder i real-tid. NetSuite CRM tillhandahåller ett smidigt informationsflöde över hela kundens livscykel – från lead genom affärsmöjligheter, estimat, offerter, försäljningsorder, leverans, kontrakts-förnyelse, tilläggsförsäljning, support och eftermarknad. Marknadsautomationen i NetSuite ser till att dina kunder är ”up-to-date” med nyheter och erbjudanden.

  • Kontakt och aktivitetshantering ger detaljerad dokumentation av kundinteraktioner samt möjligheter till uppföljning.
  • Hantering av globala försäljnings & serviceorganisationer.
  • Prognoser, merförsäljning, budget (Quota) och provisionshantering.
  • Outlook eller Google API: er.
  • Dokumenthantering
  • Marknadsautomation och eCommerce möjligheter.
  • Hantering av strömlinjeformade processer och workflow.
  • Används i valfri device.