Skip to main content

Jeeves ERP

Suitespot har en lång och gedigen erfarenhet att arbeta med Jeeves ERP.

Våra konsulter har har i snitt mer än 15 års arbetslivserfarenhet att hjälpa Jeeveskunder att få ut det mesta av sin installation. Att kunna effektivisera befintliga processer, ta bort manuella funktioner eller implementera ny funktionalitet frisläpper resurser i din verksamhet som kan användas till kärnverksamheten.

Våra konsulter och utvecklare kan bland annat hjälpa till med:

 • Uppgraderingar Se till att ha den senaste version av Jeeves ERP installerad, då är du garanterad att ha den senaste utvecklingen och funktionerna till hands samtidigt som du är garanterad support. Vi har erfarenheten att assistera kunder att uppgradera Jeeves ERP. Kontakta oss för att få en offert.
 • Verksamhetsutveckling Använd Jeeves ERP fulla potential genom att göra en genomlysning hur ni använder systemet och identifiera ”den lågt hängande frukten”, d v s enkla korrigeringar eller utveckling som ger ett stort värde tillbaka. Små funktioner hos enskilda användare kan göra stor skillnad i deras dagliga arbete.
 • eWMS Vill du effektivisera ditt lager och arbeta på ett modernt processorienterat sätt eller använder du Jeeves eWMS idag? Vi har kompetens med erfarenhet att uppsättningar och implementation av Jeeves eWMS.
 • eAttest Vill du effektivisera leverantörsfaktura flödet och minska manuellt arbete och snabba på leverantörsbetalningarna ska du använda Jeeves eAttest. Kontakta oss för en demo eller för att gå igenom uppsättningen av din installation. Vi vågar påstå att vi har bästa kompetensen i Sverige kring Jeeves eAttest.
 • EDI Har du krav på EDI mot dina kunder eller leverantörer? Jeeves hanterar EDI som standard.
 • Ekonomi Har du problem med avstämningar, lagerdifferenser eller inte förstår hur produktkalkylerna fungerar i Jeeves ERP? Med bred och djup ekonomikunskap hos flertalet av våra konsulter kan vi lova att alla ekonomiavdelningar skulle behöva ett besök.
 • Utbildningar Se till att den nya och befintliga personalen är rätt utbildad och har de förutsättningar som krävs för att utföra sitt arbete på bästa sätt. Vi kan skräddarsy utbildningar just för Er och dokumentera processer och rutiner.

Integration mot Jeeves ERP

När man integrerar system med varandra ska man vara noga med att ha en strategi för detta. Att använda en integrationsplattform ger dig trygghet i att integrationerna fungerar smärtfritt.

Integration Platform as a Service (iPaaS) är ett samlingsnamn för molnbaserade applikationstjänster som möjliggör utveckling, exekvering och styrning av integrationsflöden som förbinder alla olika system, tjänster, data och processer över hela din organisation.

100% Molntjänst iPaaS

Med Conops integrationsplattform får du en standardkoppling mot Jeeves ERP

 • En integrationspunkt för alla typer av system
 • Färdiga kopplingar till Jeeves ERP
 • Mobil fältservice / EDI / Weborder m fl
 • Autentisering
 • Kö- och felhantering / loggning
 • Skalbarhet från några enstaka integrationer och transaktioner till stora volymer.

Vill du att vi träffas och ser vad vi kan göra för dig? Kontakta mig nedan

Michael Nygren

+46 722 03 05 31