Skip to main content

Under flera år har vi i ERP branschen pratat om vikten att följa med utvecklingen inom eHandel, att optimera de interna processerna och att erbjuda ett mervärde, för att möta konkurrensen från omvärlden.
Det senaste halvåret med pågående Corona pandemi har verkligen eskalerat detta behov, detaljhandeln och industrin har minskat, medan eHandel har ökat och då har vi i Sverige ändå haft förmånen att inte vara i lock-down.

Tidigare har förbluffande många företag enbart hanterat B2B försäljning via telefon, mail, besök, Excel och mycket tack vare gamla kontakter, men nu när många har jobbat hemifrån med social distansering så är det andra förutsättningar. Den ökade globala konkurrensen, virtuella möten och möjligheten till att handla och söka information på webben, påverkar alla i branschen genom minskade marginaler.

Ser man till sig själv och hur man själv agerar så kommer B2C-vanor att bli B2B-vanor, kunden kommer att kräva friktionsfria upplevelser, bli bemött på samma sätt via digitala kanaler som vid personliga kontakter, med sina priser, sortiment, erbjudanden, kundservice, skapa unika produktkonfigurationer kopplat till sina egna avtal och om inte idag så imorgon, kommer B2B-beslut och inköp göras av millennials och kommande generation Z.

Om ni nu redan har en optimal eHandel så behöver ni även ett effektivt logistikflöde genom hela värdekedjan, en prognoshantering som kontinuerligt känner av marknadssvängningar, lageroptimera, obegränsade möjligheter till differentierade priser och rabatter, kundunik branding/förpackningar, kundunika sortiment, skapa kundlojalitet/merförsäljning genom promotions, hantera kundservice, Backoffice och arbeta med marketing automation, etcetera.

Vissa företag arbetar redan relativt optimalt baserat på de förutsättningar som finns, andra ser över sin situation kontinuerligt efter förbättringsområden.
För dig som tycker att det finns väldigt mycket att göra, men inte riktigt kan sätta fingret på vad, så är vår rekommendation att se över vilka små förändringar som kan genomföras för att öka lönsamheten, sedan leder i regel detta till ”flera bäckar små”.

Tänk inte på att ändra allt på en gång, många små förbättringssteg kommer i slutändan att innebära en mycket högre lönsamhet på lång sikt.
Om du behöver hjälp med idéer om vad andra har lyckats med eller hur andra arbetar med förändring, kontakta din ERP-leverantör, de har förmodligen mycket stor kunskap inom din bransch.

Förhoppningsvis tar pandemin slut strax, men dagens förändrade köpmönster kommer att fortsätta.
Vi på Suitespot önskar er en jättebra höst! (Håll i, håll ut och håll avstånd).