Skip to main content

”Många bäckar små, gör en stor å”.

BAKGRUND TILL SKRIVELSEN

Vi på Suitespot såväl som våra kollegor i ERP branschen får ofta höra att det krävs allt mer av våra kunder för att de skall få leverera. Det är en konstant prispress som drivs på av låglöneländer såväl som en klart växande eHandel och en mogen marknad.
Vi får också frågan, ”Ni som träffar så många kunder, hur har andra gjort, vilka idéer har de”.

Efterföljande sidor är en sammanställning av idéer, tankar och lösningar som andra har implementerat eller funderar på att implementera. Denna skrivelse kommer att kompletteras med mer och mer information, allt eftersom det kommer nya saker.

Titta gärna in på vår sida och tanka ned eventuella nyheter.

www.suitespot.se

BAKGRUND

Det blir allt enklare att söka och beställa varor globalt. B2B, B2C, B4B, D2C, C2C och säkert fler förkortningar. Corona pandemin som är pågående, ändrar också
vårt beteende till att arbeta från hemmet och söka information på nätet.

I kombination med att de stora jättarna globaliserar transporter och bygger logistikcenter-/nätverk / tjänster, räcker det inte längre med att leverera snabbt!

Transporter och logistik kommer strax att skötas av ”Uber” liknande bolag och sammanslutningar vilket innebär snabbare och mer flexibla transporter.

Snart kommer B2B-beslut och inköp att göras av millennials och kommande generation Z. Allt skall vara tillgängligt on-line 24/7/365, de med bäst recensioner i kombination med pris och leveranstid vinner.

Det finns tyvärr ingen ”Quick fix”.

Beroende på nuläge, bransch, vilka produkter, kollegor/konkurrenter, kunder etcetera så finns det mer eller mindre man kan göra. Ett gammalt talesätt fungerar i detta fall,
”Många bäckar små, gör en stor å”.

Var öppen för förändringar och arbeta inte efter devisen, ”så har vi alltid gjort”.
Det som fungerade igår, behöver inte nödvändigtvis fungera idag.

Maximera värde och minimera slöseri! Det är filosofin bakom Lean Production.
Genom att ta bort alla delar i processerna som inte skapar ett mervärde kan företagentjäna miljoner, enligt modellen” Den värdeskapande tiden i en orderprocess är ofta inte särskilt stor, ibland bara någon promille av en varas tillverkningstid. Stora varulager, väntan, transporter och outnyttjad kreativitet är några anledningar till att mycket tid går till spillo.

Vad kan sälj & marknadsavdelning bidraga med?

 • Flexibla förpackningserbjudande & kundunika sortiment!
  Erbjud egna / kundunika förpackningar både i utseende och innehåll. Paketera med andra produkter och gör konceptprodukter.
 • Det skall vara lätt att handla av Er!
  Exempel kan vara B2B / B2C / B4B / D2C, EDI, Portallösningar, Appar, Se till att ha en effektiv returhantering så kunden vågar lägga order hos Er.
 • Erbjud helt kundunika priser baserat på volym, framförhållning, kan binda sig till, eller tidsstyrda kampanjer/sortiment. Ställ krav på kunden för att erbjuda unika prislistor.
 • Erbjud konsignationslager och/eller uppkopplade pallar! Ni kan hantera påfyllnad!
 • Var proaktiva! Förekom kunden genom att påminna om tidigare förbrukning.
 • Försök jobba med marknadsautomation, bygg kundlojalitet genom information, transparens. Det behöver inte vara produktnyheter varje gång, ett ”Tack för att ni är kund” tas emot på ett positivt sätt.
 • Promotion hantering baserat på köpmönster, kampanjer, ej utcheckade varukorgar, offerter som inte har fått beslut, artiklar som är inte har sålt så mycket etc.
 • Kan ni implementera ”Up-sell / Cross-sell” baserat på köpmönster¨, vad ni har i lager, vad andra brukar handla, vad kunden inte köpt, trender, omvärld m.m.
 • Integrera eHandel! B2B, B2C, B4B, D2C!
  Oavsett bransch bör man skaffa kontroll över kundstocken och vilka Era slutkunder är. Även om ”våra kunder handlar inte på nätet”, så är man där, det ökar synligheten, man kommer högre inom sökningar och det ger kunden information om andra produkter och lösningar som Ni erbjuder.
 • Gör kampanjer tillsammans med Era kunder men glöm inte utvärdera lönsamhet!
 • Erbjud ett mervärde! Skaffa underleverantörer / partners!
  Tillsammans kan ni erbjuda kompletta produkter, vilket underlättar för kunden, snabbar upp ledtider! Helt nya marknader kan öppna sig.
 • Skall man verkligen erbjuda ”fullsortiment”?
  Kostnad vs intäkt, ett alternativ kan vara ”skaff-artiklar” vilket även fungerar via eHandel, ”Punch-Out” till andra leverantörer.
 • Minsta ordervärde / kundindelningar.
  Vissa order har för stor overhead i administration och plock för att vara lönsamma. Uppdelning i A, B, C, D kunder, våga släppa kunder till någon annan!
  Vi är allergiska mot expeditions/hanteringsavgifter, men det kan fylla en funktion.
 • Snabba ledtider! Med prognostisering, planer, transparens, partners, effektiv transport administration, kundindelning, ICT, WMS, underlättas leveransförmåga
 • Order-/kundunika produkter eller är ni ett handelshus?
  Säkerställ kvaliteten med konfigurator, dokumenthantering, kundunika värden, attestflöden, E-handel/Portallösningar, certifikathantering, transparens. Stick ut i mängden, öka värdet och lönsamheten!
 • Bygg och vårda bolagets varumärke!
 • Var unika –gör det era konkurrenter inte gör!
  Detta gäller även om Ni inte har egna produkter. Historia, kvalitet, flexibla, ledtider, priser, helhetslösningar, roliga, innovativa, kundnöjdhet, enkelhet, proaktiva. Håll föreläsningar, tema, studiebesök och trender
 • Satsa på sociala medier – i takt med att all personal blir yngre. Sociala medier, kom först i sökningar, marknadsföring, Appifiera (24/7/365). Unga människor använder inte gärna telefon eller mail, det måste gå fort!
 • Har Ni butiker? Erbjud full Omni-kanal hantering.
  Se lagersaldo på alla ställen, möjliggör att lägga order och hämta i butik, i butiken kunna köpa från lager, obegränsade leveransmöjligheter, matcha returer mot order, prova på produkter, kundklubbar, personligt bemötande oavsett kanal, showroom. Flexibla priser baserat på historik/påverkan?
 • Efterfrågar kunden den höga kvaliteten på produkter som Ni erbjuder, eller är det ”tillräckligt bra” men en billigare variant?

Vad kan supply Chain & inköp bidraga med?

 • Prognostisering är färskvara!
  Kontinuerlig beräkning av prognoser skall kunna basera sig på historik i valfria tidshorisonter och även hantera prognoser från säljare, kunder, leverantörer!
  Glöm inte att visualisera förbrukning historiskt med inneliggande orderstock!
 • Se över servicegraden på leveranser!
  Behövs XX % i servicegrad eller accepterar kunden lite ledtider, detta kan minska lagerkostnaden, jämna ut toppar/dalar i belastning. Hanterar ni servicegrad, säkerhetslager, beställningspunkter, kvantiteter, ledtider, transporttider och sortimentsindelning för en korrekt lagerhantering?
 • Det finns lösningar (program) som hanterar och bemästrar, avancerad hantering av köpmönster, säsonger och påfyllnadsnivåer.
 • Automatiska påfyllnadsorder mellan bolag, lagerställen, hyllor!
  För varje nivå hanteras säkerhetslager, beställningspunkter, kvantiteter, ledtider med mera. Bygg inte lager, på lager, på lager.
 • Lastoptimering, rutter, lastbärarinformation och alternativa enheter.
 • Uppkopplade pallar/containers/lastbärare, förarlösa truckar, lagerautomater, maskinkopplingar, QR koder, RFID-taggar, IoT möjliggör in/ut/var/hur mycket/när.
 • Kontinuerliga behovsberäkningar och inköp istället för stora beställningar?
  Prognostisera inköp och arbeta med avrop, var transparant mot leverantören.
 • Leverantörsportaler outsourcar stor del av inköpsarbetet. Priser, ledtider, orderstatus, containerhantering, dokument, ritningar, era etiketter med mera.
 • Förfrågningar till multipla leverantörer. Vad är viktigast, pris, kvalitet eller leveranstid?
 • Leverantörsbedömningar! Fokusera på de som har stor inverkan och/eller inte är optimala.
 • Hitta samarbetspartner för att erbjuda mer ”kompletta” produkter.
 • Konkurrensutsätt den egna produktionen.

Vad kan produktion & kvalitet bidraga med?

 • Tänk på Lean principen.
 • Kontinuerligt automatiserade förslag på tillverkning!
  Behoven ändras hela tiden, kunder flyttar, ändrar kvantiteter, nya ”viktigare” order kommer in. Det ger behov av att kontinuerligt ta bort befintliga tillverkningsorder och generera nya i så stor utsträckning som Ni kan! Försök minska satsstorlekarna för att inte binda kapital och maskiner. Alternativa operationslistor vid överbeläggning och akuta order.
 • Kan Ni automatisera produktionsbeläggning?
  Minimera ställtid och maximera utnyttjandet, genom att planera verktyg, material, färger, temperaturer, allergener, ingredienser, lastoptimerat, korta order på dagen/långa på obemannad tid.
 • Integrera med maskiner!
  Genom att lämna program/recept/underlag, hämta avbrott, antal, åtgång, stillestånd, utnyttjande, kalla på truck med mera minimeras ledtider!
 • Kan ni arbeta med CPQ-konfigurering för att möjliggöra korrekta underlag, minska administration, minskade kvalitetsbristkostnader, ledtid, säkerställer kundnöjdhet.
 • Är det effektivare, eller mer ekonomiskt fördelaktigt att låta någon underleverantör göra jobbet?
 • On-demand tillverkning kräver ställtidsrationalisering, bra planering, säkerhetslager eller 3D Printing.
 • Integration mot mätutrustning & maskiner säkerställer automatiska stopp, alarm och mätvärden. Aktivitetsbaserad reklamationshantering med påminnelser.
 • Kvalitetsavdelningen kan planeras på samma sätt som övriga resurser och automatplaneras baserat på händelser.
 • Korrekta, verifierade underlag genom alla processer baserat på dokumenthantering och workflow. Portallösningar medför transparens och mindre manuell hantering av frågor.
 • Ändringslogg, karantänlager, återkallningar, instruktioner, leverantörsutvärdering och informationen ges när det behövs. Spårbarhet i hela försörjningskedjan.
 • Streckkoder, QR koder, Rfid taggar säkerställer information.

Vad kan lager & distribution göra?

 • Säkerställ leveranser med kundprioritet, servicegrad, kalendrar och leverans planering.
  Allt för att få en optimal planering av lager och resurser.
 • Se till att inga plockorder skrivs ut på spärrade kunder, ej klara underlag med mera.
 • En effektiv WMS lösning minskar hanteringstiden av alla order/plockuppdrag.
  Tidigare små olönsamma order kan bli lönsamma! Ett WMS system hanterar bland annat buffert, påfyllnad, plock, lastbärare, orderportar, köer och samplock.
  Kombinera gärna med koppling mot vågar, lagerautomater med mera.
 • Lastoptimering erbjuder möjlighet att minimera fraktkostnaden genom att optimalt utnyttja lastbärarens (lastbil/container) m3 optimalt. Kan kombineras med ruttplanering.
 • TA system med integrationer erbjuder tvåvägs-/helhet s-stöd, leveransavisering och bästa transportsättet (Ex LogTrade). Ökar kundupplevelsen och minskar kundsupport.
 • Det börjar pratas om ”Uber” för transporter, kan det vara något?
 • Vid ankomst av gods, se till att visualisera alla inneliggande rest-/akut order för att inte lager-lägga gods som skall ut.
 • Givetvis rullande inventering, rätta fel i lagersaldo omgående, kontrollera ”bäst före datum”, se över karantänlager, skrota gamla/utgångna produkter med mera.
 • Har kunden rätt att returnera varor och är de i säljbart skick?
  Ompaketering, outlet, promotion.
 • Rfid, IoT, lastbärare minskar administrationen, ger ökad spårbarhet och översikt.
 • Rutt och layout optimering av lager minskar plocktider och ökar glädjen att jobba.
 • Självklara saker som lagerautomater, lagerrobotar, självkörande truckar med mera,
  om det är lönsamt.

Vad kan ekonomi avdelningen göra?

I slutändan hamnar allt på ekonomi avdelningen.

 • Vilka produkter är lönsamma och måste vi erbjuda de olönsamma produkterna?
  Analysera köpmönster, valutakurser, TB/TG, sortiment för att fokusera på rätt varugrupper, produkter, kunder
 • Har vi kontroll på alla overhead kostnaderna per varu-/kund-grupp eller har vi för bra kontroll så att det ger overhead?
 • Bär produkterna sina kostnader i ”KSV”.
  Frakt, tull, försäkring, hanteringskostnader, lagerytor, provisioner med mera.
 • Snabbare fakturering och mindre felfakturering, hur når vi dit?
 • Pusha ut statistik och resultat till de som är i behov av det för att öka medvetenhet.
 • Automatisera kund-/leverantörsfaktura hantering.
 • Är alla medvetna om lagerbindningen och vad det innebär?
 • Inter Company Transactions (ICT) minskar lagerbindning och administration.
  Valutakurser, transportkostnader, internprishantering, tull?
 • Automatiska kundkredit kontroller innan leverans minskar kundförluster.
 • Har vi rätt värden för för-/efterkalkyler? Avskrivningar, internräntor, maskin-kostnader, inköpskostnader, frakter, omkostnadspålägg, valutakurser, med mera?
 • Finns det behov av ett verktyg för budget och prognos?
 • Ger ert befintliga ERP system stöd för alla processer?
  Lönar det sig att byta, uppgradera eller finns det andra sätt (ROI)?
 • Här kommer nästa sak att stå när vi uppdaterat dokumentet med fler punkter.
  Maila oss gärna synpunkter, bra saker eller allmänna tankar!
 • Och så vidare.

Öka konkurrenskraften

”Många bäckar små, gör en stor å”.

Vår förhoppning är att detta kan ge Er vissa idéer som ni kan ta fasta på och som ökar Er konkurrenskraft. Vi försöker ha detta dokument som ett levande dokument, så ge oss feedback på mer punkter så uppdaterar vi detta kontinuerligt!
Ha en riktigt bra dag och vecka. Nu kör vi!