Skip to main content

NetSuite

för tillverkande bolag

Få ut Era produkter snabbt och kostnadseffektivt var som helst i världen med en mjukvarulösning som handhar hela Er verksamhet.

NetSuite’s produktionshanteringsfunktioner gör det möjligt för organisationer att driva sin tillverkning effektivt. Från försäljningsorder och prognoser till bearbetning av arbetsorder, planering och schemaläggning, återrapportering, kvalitet och efterkalkyler, NetSuite visualiserar i realtid varje steg i produktionsprocessen. Få ut Era produkter snabbt och kostnadseffektivt var som helst i världen med en mjukvarulösning som handhar hela Er verksamhet.

CRM

Hantera globala försäljnings- och serviceorganisationer som verkar i team där avancerade försäljningsprognoser och offerthantering är en del. Aktiviteter, affärsmöjligheter efter status, potentiell vinst, nyckelkontakter, anteckningar, relaterade dokument, utläggsredovisning hanteras i det dagliga arbetet. Marknadsautomation är integrerat i CRM funktionaliteten. NetSuite CRM hanteras i valfri mobil enhet.

Läs mer här

ORDERHANTERING

Oavsett om en order kommer in via e-handel, mobilt, callcenter, edi eller butik hanteras den alltid efter kundens förutsättningar.  Prislistor, rabatter, kampanjer kan vara tidsstyrda, gälla för ett visst sortiment, för vissa kundindelningar, regioner, länder eller helt kundunika. Koppla på NetSuite´s ”Up-sell” funktionalitet som förevisar vad kunden normalt sett brukar köpa för produkter och hur många, eller vad liknande kunder brukar köpa.

Läs mer här

SUPPLY CHAIN

Samtliga behov visualiseras, oavsett om de framkommit från prognoser, lagerstyrda/faktiska behov eller från order. Ni väljer om det skall presenteras som en anmodan eller om det direkt skall generera en inköps/tillverknings-order.

Förfrågningar, avtal och inbyggda attestflöden säkerställer beställningarna tillsammans med dokumenthanteringen. NetSuite inkluderar en leverantörsportal där valfria data kan presenteras.

Läs mer här

TILLVERKNING

NetSuite’s tillverkningsfunktionalitet kan konfigureras beroende på hur mycket kontroll och inflytande du vill ha över din produktions-process. Förutom att använda arbetsordern som kontrolldokument, erbjuder NetSuite också möjligheten att arbeta i en miljö utan att arbetsorder för tillverkning enligt Lean.

NetSuite hanterar även legoarbeten/under-leverantörer och har möjlighet att ha olika operationslistor på samma artikel baserat på var produkten tillverkas.

PRODUKTIONSPLANERING

NetSuite’s avancerade tillverkningsmodul erbjuder möjligheten att tillverka i serier med automatiskt skapande av batchar, full spårbarhet, produktionskontroll och schema-läggning enligt finite/in-finite kapacitet. Planering kan ske på anställda, maskiner, produktionsgrupper och avdelningar.

Mer avancerad planering kan ske med hjälp av attribut för att minska ställtid, exempelvis, automatisk planering från vitt till svart, liknande ingredienser etc.

Läs mer här

QUALITY CONTROL (QC)

Kvalitetsavdelningen kan planeras och meddelas när arbete uppstår. Definiera inspektionsplaner, stöd för statistiska parametrar, kriterier för godkännande, attestflöden för att registrera resultat i realtid. Hantera platser för spärrat/frisläppt gods, batch och serienummerhanterade artiklar hanteras för spårbarhet och efterföljande serviceunderlag.

Läs mer här

LAGER OCH WMS

Med NetSuite hanterar ni kontinuerliga prognostiseringar som följer marknadens svängningar och ni erhåller en automatiserad påfyllningsprocess mellan lagerställen / bolag / kunder. Kommande plock / pack / utleverans-uppdrag visualiseras för planering av nödvändiga resurser och samleveransplanering. Inbyggd  WMS funktionalitet möjliggör effektiva leveranser till en hög servicenivå och minsta möjliga kostnad.

Läs mer här

EKONOMI

NetSuite’s underlättar för ekonomiavdelningen genom flexibilitet, bättre rapporteringsfunktioner, drill down till minsta transaktion, flera kontosträngar, koncernredovisning och analysverktyg. I NetSuite konteras allt i realtid vilket hjälper er att stänga böckerna fortare.

Läs mer här

PLANERING OCH BUDGETERING

NetSuite planering och budgeteringsverktyg underlättar budgetering för avdelningar, bolag och koncerner genom att hämta all data i realtid och till det adderar modelleringsfunktioner, workflow och rapportering, allt i en skalbar lösning. Strategiskt och operativ planering kan länkas samman till kort-/långvariga ekonomiska planer och allt kan visualiseras på web, excel, word, powerpoint eller pdf rapporter.

Läs mer här

SKALBAR

NetSuite är konstruerat för att växa i takt med affärsverksamheten och effektivisera de målkritiska processerna. Detta gör det i sin tur möjligt för företaget  att fortsätta fokusera på vad de gör bäst och att reagera snabbt och säkert på nya marknadsmöjligheter. NetSuite  ger moderna företag de verktyg de behöver för att snabba upp tillväxten och driva innovation.

Netsuite är en äkta molntjänst som gör att du alltid har ett uppdaterat och tillgängligt system, var du än är, på vilka enheter som helst.

Kunder om Netsuite

Med endast 3 personer på ekonomiavdelningen hanterar vi redovisningen för 10 bolag i 6 valutor globalt. Netsuite affärssystem har möjliggjort Handhelds’s expansiva tillväxt samtidigt som vi har kunnat digitalisera och automatisera processer och rutiner på ekonomiavdelningen. Genom att alla företagets processer hanteras i ett och samma system kan vi arbeta mer proaktivt och effektivt.

Christer FlorénGroup CFO, Handheld Group AB

Vi sökte efter ett system som dels kunde hantera våra komplexa projekt och likväl stödja internationell tillväxt. Tillsammans med ett gott förtroende för Suitespot föll valet på NetSuite.

Daniel SkarbrandtCFO, Dreamhack

Resources

NetSuite för tillverkande bolag

Ladda ner

Varför molnlösning och NetSuite?

Ladda ner

Köparens guide till Suitespot och NetSuite

Ladda ner

NetSuite är en skalbar, flexibel och molnbaserad lösning som ger rätt förutsättningar för tillväxt.
Netsuite finns för många bransher och möter alla de krav som idag kan ställas på ett modernt och effektivt system. Kontakta oss så berättar vi mer!

Vill du bli kontaktad av oss istället?