Skip to main content

NetSuite

för servicedriven

verksamhet

Effektivisera dina resurser och följ din verksamhet i realtid med marknadens modernaste molnlösning för service- och projektdrivna företag.

Hantera hela offert, kontraktshanteringen till faktura processen för dit tjänsteföretag med NetSuite’s och Shepherds Service. Lösningen är designade från grunden för att tillgodose behoven inom underhåll av egna eller kundägda utrustningar, fältservice med lagerhantering samt uthyrning av utrustning. Med NetSuite får du fullständig insyn i och kontroll över hela verksamheten – i realtid.

CRM

Hantera globala försäljnings- och serviceorganisationer som verkar i team där avancerade försäljningsprognoser och offerthantering är en del. Aktiviteter, affärsmöjligheter efter status, potentiell vinst, nyckelkontakter, anteckningar, relaterade dokument, utläggsredovisning hanteras i det dagliga arbetet. Marknadsautomation är integrerat i CRM funktionaliteten. NetSuite CRM hanteras i valfri mobil enhet.

Läs mer här

ORDERHANTERING

Oavsett om en order kommer in via e-handel, mobilt, callcenter, edi eller butik hanteras den alltid efter kundens förutsättningar.  Prislistor, rabatter, kampanjer kan vara tidsstyrda, gälla för ett visst sortiment, för vissa kundindelningar, regioner, länder eller helt kundunika. Koppla på NetSuite´s ”Up-sell” funktionalitet som förevisar vad kunden normalt sett brukar köpa för produkter och hur många, eller vad liknande kunder brukar köpa.

Läs mer här

PROJEKTSTYRNING

Projektstyrningen i NetSuite gör det möjligt för projektledare och projektmedlemmar att samarbeta i projekt och därmed erhålla en aktuell och tillförlitlig projektstatus under hela projektets gång. Projektets samtliga aktiviteter kan planeras grafiskt där även färdigställande grad visualiseras, vilket ger projektledaren en tydlig överblick för att proaktivt kunna identifiera och lösa potentiella problem.

Läs mer här

RESURSHANTERING

Resurshantering gör det möjligt för projektledare att optimera personalstyrkan och utnyttjandegraden genom att se till att kvalificerade resurser arbetar med rätt projekt. Få möjligheter att automatiskt planera resurser eller via grafiska ”planning boards”.

Läs mer här

SUPPLY CHAIN

Samtliga behov visualiseras, oavsett om de framkommit från prognoser, lagerstyrda/faktiska behov eller från order. Ni väljer om det skall presenteras som en anmodan eller om det skall generera en förfrågan/inköpsorder. Rekvisitioner, förfrågningar, avtal och inbyggda attestflöden säkerställer beställningarna tillsammans med dokumenthanteringen. NetSuite inkluderar en leverantörsportal där valfria data kan presenteras.

Läs mer här

UTRUSTNINGAR

I NetSuite hanterar ni samtliga egna eller kundägda utrustningar som skall innefatta service. Hantera modell, garantier, serviceintervall, reservdelslistor, slitagedelar, dokument, nödvändiga certifieringar, riskanalyser och schemalägg förebyggande underhåll. Utrustningar kan även hyras ut med full servicehistorik.

Läs mer här

SERVICE

All information rörande planering av dags och veckoschema finns tillgänglig i valfri device, såväl som all information rörande serviceuppdraget. Med Shepherds mobilapp kan ansvarig servicechef direkt notifiera tekniker gällande uppdrag och eventuella akututryckningar, dokumentation utförs på plats och kunden kan signera utfört uppdrag vilket säkerställer förbättrat kassaflöde.

Läs mer här

TID OCH UTLÄGGSREDOVISNING

NetSuite tillhandahåller flexibla och anpassningsbara funktioner för tidsrapportering och utläggsredovisning, vilket gör det möjligt för användaren att snabbt och enkelt rapportera tid och bifoga kvitton till sina utlägg.

Läs mer här

FAKTURERING

Fakturahanteringen i NetSuite automatiserar komplexa rutiner för avtals- och abonnemangsfakturering, fakturering av engångskaraktär samt tid- och projektbaserad fakturering. NetSuite erbjuder även flexibla faktureringsalternativ baserat på färdigställandegrad i projektet, uppnådda milstolpar eller enligt en tidsplan.

Läs mer här

EKONOMI

NetSuite’s underlättar för ekonomiavdelningen genom flexibilitet, bättre rapporteringsfunktioner, drill down till minsta transaktion, flera kontosträngar, koncernredovisning och analysverktyg. I NetSuite konteras allt i realtid vilket hjälper er att stänga böckerna fortare.

Läs mer här

PLANERING OCH BUDGETERING

NetSuite planering och budgeteringsverktyg underlättar budgetering för avdelningar, bolag och koncerner genom att hämta all data i realtid och till det adderar modelleringsfunktioner, workflow och rapportering, allt i en skalbar lösning. Strategiskt och operativ planering kan länkas samman till kort-/långvariga ekonomiska planer och allt kan visualiseras på web, excel, word, powerpoint eller pdf rapporter.

Läs mer här

NetSuite SRP möjliggör också för mobila organisationer att när som helst, var som helst, få åtkomst i molnet och stödja användare när de reser eller arbetar på distans.

Är Ni ett globalt tjänsteföretag?
Kombinera NetSuite SRP med kraften i NetSuite One World för att få global affärshantering och finansiell konsolidering för multinationella verksamheter.

Med NetSuite One World kan du hantera flera dotterbolag, affärsenheter, juridiska personer, globala resurspooler, valutor, skatteregler, rapporteringskrav från ett enda system.

Kunder om Netsuite

Med endast 3 personer på ekonomiavdelningen hanterar vi redovisningen för 10 bolag i 6 valutor globalt. Netsuite affärssystem har möjliggjort Handhelds’s expansiva tillväxt samtidigt som vi har kunnat digitalisera och automatisera processer och rutiner på ekonomiavdelningen. Genom att alla företagets processer hanteras i ett och samma system kan vi arbeta mer proaktivt och effektivt.

Christer FlorénGroup CFO, Handheld Group AB

Vi sökte efter ett system som dels kunde hantera våra komplexa projekt och likväl stödja internationell tillväxt. Tillsammans med ett gott förtroende för Suitespot föll valet på NetSuite.

Daniel SkarbrandtCFO, Dreamhack

Resources

NetSuite för servicedriven verksamhet

Ladda ner

Varför molnlösning och NetSuite?

Ladda ner

Köparens guide till Suitespot och NetSuite

Ladda ner

NetSuite är en skalbar, flexibel och molnbaserad lösning som ger rätt förutsättningar för tillväxt.
Netsuite finns för många bransher och möter alla de krav som idag kan ställas på ett modernt och effektivt system. Kontakta oss så berättar vi mer!

Vill du bli kontaktad av oss istället?