Skip to main content

NetSuite

för projektdriven verksamhet

Effektivisera dina resurser och följ din verksamhet i realtid med marknadens modernaste molnlösning för tjänst- och projektdrivna företag.

NetSuite SRP tillhandahåller en omfattande, heltäckande lösning för tjänsterelaterad planering (SRP) som stöder allt inom projekthanterinng. Från CRM och Professional Services Automation (PSA), till redovisning, stöder NetSuite SRP hela livscykeln i ditt företag med marknadens mest moderna molntjänst.

NetSuite SRP hjälper dig att slutföra projekt snabbare, hantera komplex fakturering och effektivt och minska kundfordringar, så att du förbättrar kassaflödet. Med NetSuite får du fullständig insyn i och kontroll över hela verksamheten – i realtid.

CRM

Hantera globala försäljnings- och serviceorganisationer som verkar i team där avancerade försäljningsprognoser och offerthantering är en del. Aktiviteter, affärsmöjligheter efter status, potentiell vinst, nyckelkontakter, anteckningar, relaterade dokument, utläggsredovisning hanteras i det dagliga arbetet. Marknadsautomation är integrerat i CRM funktionaliteten. NetSuite CRM hanteras i valfri mobil enhet.

Läs mer här

PROJEKTSTYRNING

Projektstyrningen i NetSuite gör det möjligt för projektledare och projektmedlemmar att samarbeta i projekt och därmed erhålla en aktuell och tillförlitlig projektstatus under hela projektets gång. Projektledaren får en tydlig överblick för att proaktivt kunna identifiera och lösa potentiella problem för att bibehålla lönsamhet och tidsramar i projektet.

Läs mer här

RESURSHANTERING

Resurshantering gör det möjligt för projektledare att optimera personalstyrkan och utnyttjandegraden genom att se till att kvalificerade resurser arbetar med rätt projekt. Få möjligheter att automatiskt planera resurser eller via grafiska ”planning boards”.

Läs mer här

FAKTURERING

Fakturahanteringen i NetSuite automatiserar komplexa rutiner för avtals- och abonnemangsfakturering, fakturering av engångskaraktär samt tid- och projektbaserad fakturering. NetSuite erbjuder även flexibla faktureringsalternativ baserat på färdigställandegraden i projektet, uppnådda milstolpar eller enligt en tidsplan.

Läs mer här

TIDREDOVISNING

En av de viktigaste delarna i NetSuites PSA (Professinal Services Automation) lösning är den flexibla och anpassningsbara funktionen för tidsrapportering vilket gör det möjligt för användare att snabbt och enkelt rapportera tid, antingen på kontoret eller mobilt.

Läs mer här

PROJEKTREDOVISNING

I NetSuites projektredovisning kopplas projektaktiviteter med företagets ekonomi samman, för att säkerställa redovisning och fakturering under hela projektets livscykel och effektivisera tid- och utläggshantering samtidigt som det ger omfattande rapporteringsmöjligheter.

Läs mer här

EXPENSHANTERING

NetSuite Utläggshantering erbjuder kraftfulla funktioner som förbättrar produktiviteten, möjliggör bättre spårning, maximerar noggrannhet och tillförlitlighet i utläggsrapporteringen och förbättrar den övergripande användarupplevelsen.

Läs mer här

EKONOMI

NetSuite’s underlättar för ekonomiavdelningen genom flexibilitet, bättre rapporteringsfunktioner, drill down till minsta transaktion, flera kontosträngar, koncernredovisning och analysverktyg. I NetSuite konteras allt i realtid vilket hjälper er att stänga böckerna fortare.

Läs mer här

PLANERING OCH BUDGETERING

NetSuite planering och budgeteringsverktyg underlättar budgetering för avdelningar, bolag och koncerner genom att hämta all data i realtid och till det adderar modelleringsfunktioner, workflow och rapportering, allt i en skalbar lösning. Strategiskt och operativ planering kan länkas samman till kort-/långvariga ekonomiska planer och allt kan visualiseras på web, excel, word, powerpoint eller pdf rapporter.

Läs mer här

NetSuite SRP möjliggör också för mobila organisationer att när som helst, var som helst, få åtkomst i molnet och stödja användare när de reser eller arbetar på distans.

Är Ni ett globalt tjänsteföretag?
Kombinera NetSuite SRP med kraften i NetSuite One World för att få global affärshantering och finansiell konsolidering för multinationella verksamheter.

Med NetSuite One World kan du hantera flera dotterbolag, affärsenheter, juridiska personer, globala resurspooler, valutor, skatteregler, rapporteringskrav från ett enda system.

Kunder om Netsuite

Med endast 3 personer på ekonomiavdelningen hanterar vi redovisningen för 10 bolag i 6 valutor globalt. Netsuite affärssystem har möjliggjort Handhelds’s expansiva tillväxt samtidigt som vi har kunnat digitalisera och automatisera processer och rutiner på ekonomiavdelningen. Genom att alla företagets processer hanteras i ett och samma system kan vi arbeta mer proaktivt och effektivt.

Christer FlorénGroup CFO, Handheld Group AB

Vi sökte efter ett system som dels kunde hantera våra komplexa projekt och likväl stödja internationell tillväxt. Tillsammans med ett gott förtroende för Suitespot föll valet på NetSuite.

Daniel SkarbrandtCFO, Dreamhack

Resources

NetSuite för projektdriven verksamhet

Ladda ner

Varför molnlösning och NetSuite?

Ladda ner

Köparens guide till Suitespot och NetSuite

Ladda ner

NetSuite är en skalbar, flexibel och molnbaserad lösning som ger rätt förutsättningar för tillväxt.
Netsuite finns för många bransher och möter alla de krav som idag kan ställas på ett modernt och effektivt system. Kontakta oss så berättar vi mer!

Vill du bli kontaktad av oss istället?