NetSuite

för Life Science

för bolag inom kosmetika, bioteknik- läkemedels- eller medicinteknikbolag

Effektivisera dina resurser och följ din verksamhet i realtid med marknadens modernaste affärssvit i molnet

Branschen står inför konstant förändring med stora utmaningar. Det är kostnadsbegränsningar inom hälso- och sjukvården, komplexa regulatoriska krav, branschspecifika bestämmelser, institutionella krav som innebär ökad regelefterlevnad, ökad global konkurrens, spårbarhet, dokumentation, krav från ägarna på att få ut produkterna på marknaden.

För att säkerställa marknadens behov och ägarnas krav på avkastning behövs flera marknadskanaler, vilket ger en mer komplex distribution och multipla förpackningsalternativ. Flera bolag/avdelningar som arbetar i egna silos innebär tidskrävande manuella moment och komplicerade attestflöden, dels utgör detta en säkerhetsrisk, dels ökad ledtid.

NetSuite för Life Science hjälper er att, minimera komplexiteten, minska kostnaderna och öka transparensen mellan bolag och avdelningar. Vi möjliggör en global expansion där ni får fullständig insyn i och kontroll över hela verksamheten – i realtid. Det innebär ökade marginaler och ägarnas krav på lönsamhet uppfylls.

Med vår långa erfarenhet kan du känna dig trygg med att vi förstår er verksamhet.

PROJEKT OCH PRODUKTUTVECKLING

Projektstyrningen i NetSuite gör det möjligt för projektledare och projektmedlemmar att samarbeta i projekt och därmed erhålla en aktuell och tillförlitlig projektstatus under hela projektets gång.

Beroende på komplexitet och önskemål kan, multipla underprojekt, aktiviteter, faser, milstolpar skapas. Hanterar ni projekt i flera bolag i er koncern, kan interna order skapas och visualiseras. Allt från receptframtagning, produktion, inköp, beställningar till underleverantörer, interna arbeten med projektmedlemmar kan planeras och visualiseras i NetSuite.

RESURSHANTERING

Resurshantering gör det möjligt för projektledare att optimera personalstyrkan och utnyttjandegraden genom att se till att kvalificerade resurser arbetar med rätt projekt. Få möjligheter att automatiskt planera resurser eller via grafiska ”planning boards”.

OFFERT OCH ORDERHANTERING

För att minimera risker för felaktiga underlag ges full spårbarhet från uppkommen affärsmöjlighet, genom offert och till den slutgiltiga beställningen. Vid orderläggning har du alltid full kontroll över hela processen gällande ledtider, kapacitet, beställningar, prishantering, kundstatus, lagersaldon, förpackningar mm.

NetSuite hanterar validering med GMP/GDP

GMP OCH PRODUKTION

En av de viktigaste delarna i NetSuites Life Science lösning är att stödja de regulatoriska kraven. I NetSuite har du full spårbarhet på batch och serienummer genom hela produktionsprocessen, allt från planering och beredning till karantänlager. Med grafiska verktyg för  överblick över produktionen och mobila gränssnitt för Shop Floor rapportering ger intuitiva och enklare arbetsprocesser.

SUPPLY CHAIN OCH QC

NetSuite möjliggör samarbete med leverantören i realtid via en leverantörsportal, vilket säkerställer att leverantören erhåller nödvändig information för att kunna ge respons. Tillbaka erhåller ni korrekta ledtider, priser och eventuella underlag såsom dokumentation och certifikat. Vid ankomst av varan träder QC funktionaliteten igång, där instruktioner förevisas och måste godkännas. Vi stödjer både GMP klassat resp ej GMP klassat material. Varan kan läggas på en karantänsplats tills kontrollen är genomförd och full spårbarhet erhålls med batchnummer. NetSuite Quality Control (QC) stödjer löpande stickprovskontroller samt leveranskontroller vid uttag till produktion och skeppning till kund, allt i ett enkelt webbgränssnitt

LAGER OCH WMS

Orderunika produkter, materialinleveranser, samleveranser, påfyllnad, projekt-lager, interntransporter och transportplanering, är några dagliga rutiner som skall hanteras. Med NetSuite hanteras alla lagertransaktioner i realtid över olika lagerställen/dotterbolag/kunder.  Integrerad ICT hantering (Inter Company Transactions) gör att NetSuite-kunder kan sänka sina lagerkostnader och leverera snabbare och mer precist. Med NetSuite WMS lösning hanteras alla lageraktiviteter snabbt och effektivt.

SKALBAR

NetSuite är konstruerat för att växa i takt med affärsverksamheten och effektivisera de målkritiska processerna. Detta gör det i sin tur möjligt för företaget  att fortsätta fokusera på vad de gör bäst och att reagera snabbt och säkert på nya marknadsmöjligheter. NetSuite  ger moderna företag de verktyg de behöver för att snabba upp tillväxten och driva innovation.

Netsuite är en äkta molntjänst som gör att du alltid har ett uppdaterat och tillgängligt system, var du än är, på vilka enheter som helst.

Kunder om Netsuite

Med endast 3 personer på ekonomiavdelningen hanterar vi redovisningen för 10 bolag i 6 valutor globalt. Netsuite affärssystem har möjliggjort Handhelds’s expansiva tillväxt samtidigt som vi har kunnat digitalisera och automatisera processer och rutiner på ekonomiavdelningen. Genom att alla företagets processer hanteras i ett och samma system kan vi arbeta mer proaktivt och effektivt.

Christer FlorénGroup CFO, Handheld Group AB

Vi sökte efter ett system som dels kunde hantera våra komplexa projekt och likväl stödja internationell tillväxt. Tillsammans med ett gott förtroende för Suitespot föll valet på NetSuite.

Daniel SkarbrandtCFO, Dreamhack

Resources

NetSuite ERP

Ladda ner

Varför NetSuite?

Ladda ner

NetSuite CRM

Ladda ner

NetSuite är en skalbar, flexibel och molnbaserad lösning som ger rätt förutsättningar för tillväxt.
Netsuite finns för många bransher och möter alla de krav som idag kan ställas på ett modernt och effektivt system. Kontakta oss så berättar vi mer!