Skip to main content

NetSuite

för Life Science

för bolag inom kosmetika, bioteknik- läkemedels- eller medicinteknikbolag

Effektivisera dina resurser och följ din verksamhet i realtid med marknadens modernaste affärssvit i molnet

Branschen står inför konstant förändring med stora utmaningar. Det är kostnadsbegränsningar inom hälso- och sjukvården, komplexa regulatoriska krav, branschspecifika bestämmelser, institutionella krav som innebär ökad regelefterlevnad, ökad global konkurrens, spårbarhet, dokumentation, krav från ägarna på att få ut produkterna på marknaden.

För att säkerställa marknadens behov och ägarnas krav på avkastning behövs flera marknadskanaler, vilket ger en mer komplex distribution och multipla förpackningsalternativ. Flera bolag/avdelningar som arbetar i egna silos innebär tidskrävande manuella moment och komplicerade attestflöden, dels utgör detta en säkerhetsrisk, dels ökad ledtid.

NetSuite för Life Science hjälper er att, minimera komplexiteten, minska kostnaderna och öka transparensen mellan bolag och avdelningar. Vi möjliggör en global expansion där ni får fullständig insyn i och kontroll över hela verksamheten – i realtid. Det innebär ökade marginaler och ägarnas krav på lönsamhet uppfylls.

Med vår långa erfarenhet kan du känna dig trygg med att vi förstår er verksamhet.

CRM

Hantera globala försäljnings- och serviceorganisationer som verkar i team där avancerade försäljningsprognoser och offerthantering är en del. Aktiviteter, affärsmöjligheter efter status, potentiell vinst, nyckelkontakter, anteckningar, relaterade dokument, utläggsredovisning hanteras i det dagliga arbetet. Marknadsautomation är integrerat i CRM funktionaliteten. NetSuite CRM hanteras i valfri mobil enhet.

Läs mer här

PROJEKT OCH PRODUKTUTVECKLING

Projektstyrningen i NetSuite gör det möjligt för projektledare och projektmedlemmar att samarbeta i projekt och därmed erhålla en aktuell och tillförlitlig projektstatus under hela projektets gång.

Beroende på komplexitet och önskemål kan, multipla underprojekt, aktiviteter, faser, milstolpar skapas. Hanterar ni projekt i flera bolag i er koncern, kan interna order skapas och visualiseras. Allt från receptframtagning, produktion, inköp, beställningar till underleverantörer, interna arbeten med projektmedlemmar kan planeras och visualiseras i NetSuite.

Läs mer här

RESURSHANTERING

Resurshantering gör det möjligt för projektledare att optimera personalstyrkan och utnyttjandegraden genom att se till att kvalificerade resurser arbetar med rätt projekt. Få möjligheter att automatiskt planera resurser eller via grafiska ”planning boards”.

Läs mer här

OFFERT OCH ORDERHANTERING

För att minimera risker för felaktiga underlag ges full spårbarhet från uppkommen affärsmöjlighet, genom offert och till den slutgiltiga beställningen. Vid orderläggning har du alltid full kontroll över hela processen gällande ledtider, kapacitet, beställningar, prishantering, kundstatus, lagersaldon, förpackningar mm.

NetSuite hanterar validering med GMP/GDP.

Läs mer här

GMP OCH PRODUKTION

En av de viktigaste delarna i NetSuites Life Science lösning är att stödja de regulatoriska kraven. I NetSuite har du full spårbarhet på batch och serienummer genom hela produktionsprocessen, allt från planering och beredning till karantänlager. Med grafiska verktyg för överblick över produktionen och mobila gränssnitt för Shop Floor rapportering ger intuitiva och enklare arbetsprocesser.

Läs mer här

SUPPLY CHAIN

Samtliga behov visualiseras, oavsett om de framkommit från prognoser, lagerstyrda/faktiska behov eller från order. Ni väljer om det skall presenteras som en anmodan eller om det direkt skall generera en inköps/tillverknings-order.

Förfrågningar, avtal och inbyggda attestflöden säkerställer beställningarna tillsammans med dokumenthanteringen. NetSuite inkluderar en leverantörsportal där valfria data kan presenteras.

Läs mer här

QUALITY CONTROL (QC)

Kvalitetsavdelningen kan planeras och meddelas när arbete uppstår. Definiera inspektionsplaner, stöd för statistiska parametrar, kriterier för godkännande, attestflöden för att registrera resultat i realtid. Hantera platser för spärrat/frisläppt gods, batch och serienummerhanterade artiklar hanteras för spårbarhet och efterföljande serviceunderlag.

Läs mer här

LAGER OCH WMS

Orderunika produkter, materialinleveranser, samleveranser, påfyllnad, projekt-lager, interntransporter och transportplanering, är några dagliga rutiner som skall hanteras. Med NetSuite hanteras alla lagertransaktioner i realtid över olika lagerställen/dotterbolag/kunder.  Integrerad ICT hantering (Inter Company Transactions) gör att NetSuite-kunder kan sänka sina lagerkostnader och leverera snabbare och mer precist. Med NetSuite WMS lösning hanteras alla lageraktiviteter snabbt och effektivt.

Läs mer här

EKONOMI

NetSuite’s underlättar för ekonomiavdelningen genom flexibilitet, bättre rapporteringsfunktioner, drill down till minsta transaktion, flera kontosträngar, koncernredovisning och analysverktyg. I NetSuite konteras allt i realtid vilket hjälper er att stänga böckerna fortare.

Läs mer här

PLANERING OCH BUDGETERING

NetSuite planering och budgeteringsverktyg underlättar budgetering för avdelningar, bolag och koncerner genom att hämta all data i realtid och till det adderar modelleringsfunktioner, workflow och rapportering, allt i en skalbar lösning. Strategiskt och operativ planering kan länkas samman till kort-/långvariga ekonomiska planer och allt kan visualiseras på web, excel, word, powerpoint eller pdf rapporter.

Läs mer här

SKALBAR

NetSuite är konstruerat för att växa i takt med affärsverksamheten och effektivisera de målkritiska processerna. Detta gör det i sin tur möjligt för företaget  att fortsätta fokusera på vad de gör bäst och att reagera snabbt och säkert på nya marknadsmöjligheter. NetSuite  ger moderna företag de verktyg de behöver för att snabba upp tillväxten och driva innovation.

Netsuite är en äkta molntjänst som gör att du alltid har ett uppdaterat och tillgängligt system, var du än är, på vilka enheter som helst.

Kunder om Netsuite

Med endast 3 personer på ekonomiavdelningen hanterar vi redovisningen för 10 bolag i 6 valutor globalt. Netsuite affärssystem har möjliggjort Handhelds’s expansiva tillväxt samtidigt som vi har kunnat digitalisera och automatisera processer och rutiner på ekonomiavdelningen. Genom att alla företagets processer hanteras i ett och samma system kan vi arbeta mer proaktivt och effektivt.

Christer FlorénGroup CFO, Handheld Group AB

Vi sökte efter ett system som dels kunde hantera våra komplexa projekt och likväl stödja internationell tillväxt. Tillsammans med ett gott förtroende för Suitespot föll valet på NetSuite.

Daniel SkarbrandtCFO, Dreamhack

Resources

NetSuite för Life Science

Ladda ner

Varför molnlösning och NetSuite?

Ladda ner

Köparens guide till Suitespot och NetSuite

Ladda ner

NetSuite är en skalbar, flexibel och molnbaserad lösning som ger rätt förutsättningar för tillväxt.
Netsuite finns för många bransher och möter alla de krav som idag kan ställas på ett modernt och effektivt system. Kontakta oss så berättar vi mer!

Vill du bli kontaktad av oss istället?