Skip to main content

NetSuite

för abonnemangsdrivna bolag

Utveckla era återkommande intäkter med en kraftfull motor för abonnemangshantering och följ din verksamhet i realtid med marknadens modernaste molnlösning.

I NetSuite och Suitespot’s lösning för abonnemangsdrivna bolag hanterar ni allt från första kontakt till återkommande abonnemang med indexjusteringar och kundsupport. I NetSuite konteras allt i realtid vilket hjälper er att stänga böckerna fortare. Det ger er överblickbarhet över era kostnader, erbjuder strömlinjeformad och uppföljningsbar intäktsredovisning och allt är integrerat med redovisningen.

Vi möjliggör en global expansion där ni får fullständig insyn i och kontroll över hela verksamheten – i realtid. Det innebär ökade marginaler och att ägarnas krav på lönsamhet lättare kan uppfyllas. Med vår långa erfarenhet kan du känna dig trygg med att vi förstår er verksamhet.

CRM

Hantera globala försäljnings- och serviceorganisationer som verkar i team där avancerade försäljningsprognoser och offerthantering är en del. Aktiviteter, affärsmöjligheter efter status, potentiell vinst, nyckelkontakter, anteckningar, relaterade dokument och utläggsredovisning hanteras i det dagliga arbetet. Marknadsautomation är även det integrerat i CRM funktionaliteten. NetSuite CRM hanteras i valfri mobil enhet.

Läs mer här

ORDERHANTERING

Oavsett om en order kommer in via e-handel, mobilt, callcenter, edi eller butik hanteras den alltid efter kundens förutsättningar.  Prislistor, rabatter, kampanjer kan vara tidsstyrda, gälla för ett visst sortiment, för vissa kundindelningar, regioner, länder eller helt kundunika. Koppla på NetSuite´s ”Up-sell” funktionalitet som förevisar vad kunden normalt sett brukar köpa för produkter och hur många, eller vad liknande kunder brukar köpa.

Läs mer här

PROJEKTSTYRNING

Projektstyrningen i NetSuite gör det möjligt för projektledare och projektmedlemmar att samarbeta i projekt och därmed erhålla en aktuell och tillförlitlig projektstatus under hela projektets gång. Projektets samtliga aktiviteter kan planeras grafiskt där även färdigställandegrad visualiseras, vilket ger projektledaren en tydlig överblick för att proaktivt kunna identifiera och lösa potentiella problem.

Läs mer här

TID OCH UTLÄGGSREDOVISNING

NetSuite tillhandahåller flexibla och anpassningsbara funktioner för tidsrapportering och utläggsredovisning, vilket gör det möjligt för användaren att snabbt och enkelt rapportera tid samt bifoga kvitton till sina utlägg.

Läs mer här

ABONNEMANGSHANTERING

I abonnemangshantering adderar ni valfria produkter, sätter avtalslängd, faktureringsintervall, index samt anger villkor för tjänsten. Slå samman avtal och komplettera med nya produkter löpande, systemet räknar ut vad som skall faktureras.

FAKTURERING

Fakturahanteringen i NetSuite automatiserar komplexa rutiner för avtals- och abonnemangsfakturering, fakturering av engångskaraktär samt tid- och projektbaserad fakturering. NetSuite erbjuder även flexibla faktureringsalternativ baserat på färdigställandegrad i projektet, uppnådda milstolpar eller enligt en tidsplan.

Läs mer här

EKONOMI

NetSuite underlättar ekonomiavdelningens arbete genom flexibilitet, bättre rapporteringsfunktioner, ”drill down” till minsta transaktion, flera kontosträngar, koncernredovisning och analysverktyg. I NetSuite konteras allt i realtid vilket hjälper er att stänga böckerna fortare.

Läs mer här

PLANERING OCH BUDGETERING

NetSuites planerings- och budgeteringsverktyg underlättar budgetering för avdelningar, bolag och koncerner genom att hämta all data i realtid och till det addera modelleringsfunktioner, workflow och rapportering, allt i en skalbar lösning. Strategisk och operativ planering kan länkas samman till kort-/långvariga ekonomiska planer och allt kan visualiseras på web, excel, word, powerpoint eller som pdf rapporter.

Läs mer här

SKALBAR

NetSuite är konstruerat för att växa i takt med affärsverksamheten och effektivisera de målkritiska processerna. Detta gör det i sin tur möjligt för företag att fortsätta fokusera på vad de gör bäst och att reagera snabbt och säkert på nya marknadsmöjligheter. NetSuite ger moderna företag de verktyg de behöver för att snabba upp tillväxten och driva innovation.

Netsuite är en äkta molntjänst som gör att du alltid har ett uppdaterat och tillgängligt system, var du än är, på vilka enheter som helst.

Kunder om Netsuite

Med endast 3 personer på ekonomiavdelningen hanterar vi redovisningen för 10 bolag i 6 valutor globalt. Netsuite affärssystem har möjliggjort Handhelds’s expansiva tillväxt samtidigt som vi har kunnat digitalisera och automatisera processer och rutiner på ekonomiavdelningen. Genom att alla företagets processer hanteras i ett och samma system kan vi arbeta mer proaktivt och effektivt.

Christer FlorénGroup CFO, Handheld Group AB

Vi sökte efter ett system som dels kunde hantera våra komplexa projekt och likväl stödja internationell tillväxt. Tillsammans med ett gott förtroende för Suitespot föll valet på NetSuite.

Daniel SkarbrandtCFO, Dreamhack

Resources

NetSuite för abonnemangsdrivna bolag

Ladda ner

Varför molnlösning och NetSuite?

Ladda ner

Köparens guide till Suitespot och NetSuite

Ladda ner

NetSuite är en skalbar, flexibel och molnbaserad lösning som ger rätt förutsättningar för tillväxt.
Netsuite finns för många bransher och möter alla de krav som idag kan ställas på ett modernt och effektivt system. Kontakta oss så berättar vi mer!

Vill du bli kontaktad av oss istället?