Skip to main content

I 20 år har NetSuite levererat regelbundna och automatiska uppdateringar av sitt affärssystem, och supporterat nya behov från kunder hos särskilda roller/funktioner inom specifika branscher. Idag levererar NetSuite 2020 Release 1 ny funktionalitet till mer än 19 000 kunder i mer än 200 länder. Från globala organisationer till små och medelstora bolag som verkar i en mängd olika vertikaler.

NetSuite Release 2020.1 innehåller mängder av ny eller förbättrad funktionalitet. Nedan finner du några av nyheterna.

Läs alla nyheter per bransch

Bankkoppling

 • För att kunna digitalisera och effektivisera sin hantering av bankkonton och banktransaktioner har NetSuite lanserat ”NetSuite Bank Feeds SuiteApp”. Denna funktion gör det möjligt för dig att att koppla dina bankkonton och kreditkortskonton direkt mot din bank för att kunna automatiskt importera banktransaktioner och kontosaldon från banker och finansiella institut, vilket ger realtidshantering bankinformationen direkt i NetSuite.
 • En intelligent process driver automatiskt avstämning av bankdata, vilket förenklar matchning och eliminerar manuella processer.

Supply chain

 • Förbättrad funktion till Supply Chain Control Tower ger nu intelligenta förutsägelser och simuleringar av risker och rekommenderade åtgärder för leveranser. Allt för att proaktivt optimera din  leveranskvalité.
 • Den nya SuiteAnalytics Supply Chain Workbook erbjuder ett sätt att effektivt analysera och rapportera risker och obalanser i leveranskedjan.
 • Förbättrad funktionalitet att omplanera och optimera lagertransaktioner/lagerflyttar för att möta utlovade leveransdatum.
 • Optimera legotillverkning genom att automatiskt skapa arbetsorder när du gör en inköpsorder på dina kontraktstillverkare.
 • Livsmedels- och dryckesföretag kan nu automatiskt stänga dellevererade order och skapa ”orderguider” för olika beteenden.

Optimering av projektfunktioner

 • Förbättrade och smartare analysverktyg förenklar hanteringen av projektbudgetar. Organisationer kan nu enkelt se hur kostnaderna påverkas när de lägger till och redigerar aktiviteter.
 • Förenklar möjligheter att identifiera kostnader (t ex tidposter, leverantörsfakturor eller expenser) som inte kodats rätt mot projektet. Dessutom erbjuder NetSuite nu automatiska förslag för uppdatering av tidsberäkningar/projektbudget när oväntade kostnader uppstår.
 • Nya förbättringar kring tidrapportering. NetSuite Analytics stöder nu tidsmodifierings förfrågningar, vilket förbättrar synligheten på förändringar.

Finansiella- och operationella funktioner

 • Bättre och mer utökade funktioner och uppföljning kring hur förändringar i existerade prenumerationsavtal påverkar Fakturering, intäkter och intäktsredovisningen.
 • NetSuite har lagt till möjligheten att uppdatera och göra massuppdateringar i prenumerationer, vilket sparar mycket tid och säkerhetställer kvalité på faktureringen.
 • Utökade funktioner för attester och godkännanden med SuiteApprovals.
 • Custom transactions. Med anpassade transaktioner kan organisationer skapa sina egna unika transaktionstyper i redovisningen, det innebär att du i princip kan fullt ut bygga din egen ekonomi och redovisningsfunktion

Fler integrationer – mindre kod

Som med alla nya releaser av NetSuite så kommer det även många nya och förbättrade funktioner för integrationer och utveckling till SuiteCloud plattformen:

 • Nytt REST API möjliggör säker integration med externa applikationer och hantera full support för alla transaktionstyper enligt CRUD (Vreate Read Update Delete)
 • Det nya REST API tillåter även att köra program och script samt innehåller en helt ny API Browser  med en visuell överblick över API strukturen och dess funktioner.
 • Uppdaterade SuiteScript 2.1 (NetSuite’s script språk) supporterar den senaste versionen av ECMA Script 2018 JavaScript syntax, powered by Graal virtual machine technology. Det möjliggör för utvecklare att bygga vassa appar med mindre kod.
 • Nya SuiteApp Marketplace ger en konsumentliknande upplevelse, unik för NetSuite, att distribuera och köpa SuiteApps.

NetSuite 2020.1 Release innehåller också förbättringar för specifika branscher:

Tillverkning

Med tanke på tillverkningens ökade komplexitet kan ett fel vid någon tidpunkt i tillverkningsprocessen ge stora förluster. NetSuites release 2020.1 kommer förbättrade funktioner för både synlighet och kontroll över produktionsaktiviteter. Dessutom kommer det med ett helt nytt mobilgränssnitt och förbättrad kvalitetshantering (QM):

Riskbedömningar

 • Utökade funktioner för att kunna förutsäga risker. Denna intelligenta funktion jämför aktuella orders med tidigare lagda order och statistik för att kunna förutsäga om det föreligger en risk i leverans gällande tid eller kvantiteter. Rekommenderade åtgärder föreslås för att undvika att risken uppfylls/inträffar.

”What if” – simuleringar

 • Med ”What if – simuleringar” kan man analysera hur simulerade risker påverkar framtida transaktioner. T ex. om en tillverkar vill veta vad förseningar från en leverantör eller lagerställe får för konsekvenser kan man nu se dessa och vida åtgärder för att förhindra dem.

Analytics workbooks

 • Med de nya rapporterna i SuiteAnalytics Workbooks kan man enkelt analysera data kring lager, leverans och behovsberäkningar.

LEGO-tillverkning

Förbättrad funktion för företag som använder LEGO leverantörer i sin tillverkning

 • Nu finns möjligheten att automatiskt skapa arbetsorder (TO) när du gör en inköpsorder på dina kontraktstillverkare. Detta gör det lättare att följa tillverkningsprocessen och ger en bättre uppföljning.

Processförbättringar

 • Automatisk omberäkning av start- och slutdatum på tillverkningsorder.
 • Undantagshantering för allokering av tillverkningsorder. Ny funktion som påminner operatörer/planerare att viss tillverkningsorder kan försenas på grund av vart de är allokerade. Nya förslag ges om det finns andra platser de kan tillverkas på.
 • Enkel och snabb stickprovskontroll är avgörande för att upprätthålla kvalitetsstandarder, lägre inspektionstider och minska de totala kostnaderna. Modulen Quality Management kan nu hantera mycket större datamängder och ytterligare påskynda stickprovskontroller. Quality Management är dessutom anpassat för att köras i en handdator eller padda.
 • ShopFloor reporting. Med NetSuites nya mobilapplikation för rapportering i tillverkning kan anställda i produktionen enkelt ange produktionsdata, göra lagerflyttar, lageruttag etc. via mobila enheter.

Handel och distribution

Vad håller grossistdistributörerna uppe på natten? Amazon! Fler och fler distributörer och grossister känner idag trycket från Amazon. Enligt en undersökning från Unilog anser ungefär en tredjedel av distributörerna att Amazon är deras största hot.

Amazons förmåga att erbjuda otroligt omfattande produktutbud i kombination med låga priser har på kort tid gjort dem till en dominerande spelare. För att möta detta tryck behöver grossister och distributörer hålla sig konkurrenskraftiga i form av pris och med liknande teknologi som Amazon använder.

NetSuite WMS

 • Effektiviserar på lagret genom förbättrad utskriftsfunktionalitet och streckkodsscanning via WMS mobile SuiteApp. Du kan snabbt ange streckkodsdata med GS1-streckkodsupport. Stora volymer av artiklar i inkommande leveranser tas enkelt emot med det nya mobila mottagningsgränssnittet.
 • Förbättringar av orderhanteringsprocessen genom automatiska uppdateringar kring plock, pack och leverans vid leveransdagar.
 • Enkel och snabb stickprovskontroll är avgörande för att upprätthålla kvalitetsstandarder, lägre inspektionstider och minska de totala kostnaderna. Modulen Quality Management kan nu hantera mycket större datamängder och ytterligare påskynda stickprovskontroller. Quality Management är dessutom anpassat för att köras i en handdator eller padda.

Bristanalys/ombokning

 • När tillgången är kort på varor analyserar NetSuite tillgången över hela organisationen, kan varorna försörjas från en annan inköpsorder eller lagerställe/land? Intelligenta algoritmer genererar rekommendationer från andra beställningar eller lagerställen. När användaren har gjort det slutliga valet och accepterat rekommendationen, utför NetSuite automatiskt de nya transaktionerna och bokningen av artiklarna.

Riskbedömningar

 • Utökade funktioner för att kunna förutsäga risker. Denna intelligenta funktion jämför aktuella orders med tidigare lagda order och statistik för att kunna förutsäga om det föreligger en risk i leverans gällande tid eller kvantiteter. Rekommenderade åtgärder föreslås för att undvika att risken uppfylls/inträffar.

Analytics workbooks

 • Med de nya rapporterna i SuiteAnalytics Workbooks kan man enkelt analysera data kring lager, leverans och behovsberäkningar.

Annullering av restantal

 • Automatiskt stänga eventuella restorder om kunden inte önskar delleveranser

Rutthantering

 • Nya förbättrade funktioner kring rutthantering. NetSuite kan nu automatiskt tilldela rutter, stopp och uppdatera leveranstid för en försäljningsorder baserat på kundens leveransadress. Dessa förbättringar förenklar skeppning av minimerar transportkostnader.

Tjänst- och projektorienterad verksamhet

Med NetSuite 2020.1 Release kan professionella tjänsteföretag bli smartare, snabbare och mer anpassningsbara med ett utökat antal funktioner som levererar synlighet, automatisering och global finansiell integration:

Time management

 • Nya förbättrade rutiner och kontroller vid ändring av registrerade tidrader. Möjlighet att flytta tidrader från ett projekt/aktivitet till ett annat. Dessutom stöder NetSuite Analytics WorkBook nu ej attesterade och modifierade tidrader vilket förbättrar och ökar kontrollen och eventuella effekter av dessa ändringar.

Bättre kontroll på projekt

 • Förbättringar kring automatisering och flexibilitet för att mäta projektens hälsa. Automatiserad beräkning av ekonomiska viktiga funktioner ökar precisionen för projekt-, budget- och arbetsfördelningsstrukturer (WBS). I projektets lönsamhetsrapporter kategoriseras planerad och rapporterad tid som antingen planerad eller som faktisk kostnad.

Sömlös bankintegration

 • För att kunna digitalisera och effektivisera sin hantering av bankkonton och banktransaktioner har NetSuite lanserat ”NetSuite Bank Feeds SuiteApp”. Denna funktion gör det möjligt för dig att att koppla dina bankkonton och kreditkortskonton direkt mot din bank för att kunna automatiskt importera banktransaktioner och kontosaldon från banker och finansiella institut, vilket ger realtidshantering bankinformationen direkt i NetSuite.
 • Detta gäller för alla banker internationellt

Hantering av personal

 • Chefer kan nu hantera och attestera processer, rutiner och förändringar som kommer till den egna personalen

Attestering av leverantörsfakturor

 • För medarbetare som endast rapporterar tid och gör reseräkningen i NetSuite har nu fått utökade rättigheter att även attestera leverantörsfakturor.

Läs de alla och de fullständiga nyheterna i NetSuite 2020.1 Release

Tillverkning

Reklam & media

Tjänstebolag