Skip to main content

och varför spelar det roll

Du har beslutat att du inte längre vill ha ansvar för att underhålla ditt affärssystem internt.
Det är ett klokt val – som speglar det ständigt ökande antalet företag som övergår till molnet för att kunna fokusera mer på sin verksamhet istället för på sin IT-infrastruktur.

Alla erbjuder molnlösningar

Stämmer verkligen detta? Faktum är att det är långt ifrån alla ERP-lösningar som marknadsför sig som så kallade ”molnlösningar”, som verkligen är det. I realiteten placeras den vanliga ”On-Premise” lösningen hos någon annan, vilket gör att det kan betraktas som en molnlösning.
Att ”molntvätta” sina applikationer, för att kunna utnyttja det faktum att molntjänster är populära, kan ses som en chans att skapa ytterligare intäktsströmmar. Då det finns fördelar även med denna typ av lösning, uppstår frågan om du behöver bry dig om vilken typ av molnlösning du väljer?

I följande text framförs skillnader mellan olika molntjänster, samt varför det är viktigt att du bryr dig.

En ”fejkad” molnlösning

Enkelt uttryckt innebär en ”hostad” lösning eller en ”fake-cloud” lösning att fortsätta med samma programvara som man alltid sålt, en så kallad ”on prem”, men med skillnaden att istället outsourca infrastruktur och underhåll. Detta kan medföra fördelar som att inte behöva fundera kring huruvida backuper fungerar, slippa problem med egen serverpark, samt kunna minska antalet IT-personal, med mera. Om ni i nuläget upplever problem som berör uppgraderingar, integrationer, upp-respektive ned-skalning av verksamheten osv, finns dock en risk att dessa kvarstår. Dessutom blir tillgängligheten i regel sämre, då ni är beroende av andra avtal. Om ni har riktig otur, finns en risk att leverantören ”låser in er” så att enbart certifierade personer får tillåtelse att bygga integrationer, lösningar och anpassningar, samt att urvalet av tredjepartsprogram kan begränsas.

Men visst, även ”fake-cloud” lösningar kan vara bättre än ”on-prem” lösningar.

En 100% riktig molnlösning

En riktig molnlösning med ett modernt tankesätt tar bort negativa konsekvenser med moln. Det uppgraderas automatiskt en eller flera gånger per år, vilket gör att ni ständigt är uppdaterade med det senaste inom ERP. Integrationer hanteras enkelt – Istället för att vara låst till vissa bolag, är det ni själva som äger möjligheten att bestämma vem/vilka som är ansvariga samt vad som skall utföras.

Om ERP lösningen är konfigurerbar gällande tabeller, fält, design, logik med mera, följer även dessa med vid uppgraderingen. Ni är således inte låsta till en statisk lösning som blir föråldrad. Med en riktig molnlösning kan ni skala upp respektive ned och ni erhåller fördelen med en så kallad ”multi tenant” lösning, där flera använder samma stabila plattform. Det ger er stabilitet och garanterad hög tillgänglig driftstid. Leverantören har inte råd att hantera detta på ett negativt sätt, eftersom det skulle påverka alltför många bolag, som i sin tur gör att deras egen verksamhet riskerar att bli lidande.

Det är därför man skall bry sig! En 100% riktig molnlösning ger er trygghet i alla led.

Är ni redo för en riktig molnlösning, kontakta oss gärna för en demo av NetSuite ERP.