Skip to main content

Suitespot har flera egenutvecklade SuiteApps i NetSuite. En av våra SuiteApps är AR Reminder, som är en påminnelsehantering för att automatiskt sköta utskick av påminnelser till kunder som har förfallna betalningar. SuiteAppen innehåller funktioner där schemalagda jobb håller reda på när påminnelser ska skickas och när kunder har betalat sina förfallna fakturor.

I SuiteAppen kan man göra kundspecifika inställningar där man anger vilka kunder som ska få påminnelser, när de ska få påminnelse (antal dagar efter förfallodatum), hur många påminnelser de ska få och antal dagar det ska gå mellan varje påminnelse. Det finns också en inställning för att kunna exkludera kunder som har högre balans på kreditfakturor än vad som är förfallet på fakturor. Inställningarna görs per bolag där man aktiverar de olika funktionerna.

Med AR Reminder i NetSuite kan man göra anpassningar som språkinställning eller egna preferenser gällande texter och layout. Det är också möjligt att bifoga fakturor med påminnelser.

För att kunna följa upp vilka kunder som inte betalat trots att de fått påminnelser kommer appen med en sparad sökning som visar vilka dessa kunder är. Denna kan användas på dashboard i NetSuite för att direkt få information och genomföra ytterligare åtgärder.

– ”Idag har vi flertalet kunder som använder vår SuiteApp AR Reminder. Den är enkel, smidig och underlättar vardagen för dig som sköter ekonomin på bolaget. Med AR Reminder i NetSuite sköts påminnelsehanteringen automatiskt och du får en betydligt mycket tydligare översikt över dina skickade fakturor”kommenterar Klas Blomkvist, Sälj- och Marknadschef på Suitespot.

Vill du höra mer om vår egenutvecklade SuiteApp AR Reminder? Skulle du också vilja ha den produkten i ert NetSuite?

Kontakta oss på info@suitespot.se eller kontakta Klas direkt på

Klas Blomkvist, Sälj- och Marknadschef
klas.blomkvist@suitespot.se

0702 32 12 29