Life Science & MedTech2020-03-26T17:11:27+00:00

NetSuite för Life Science

för bolag inom kosmetika, bioteknik- läkemedels- eller medicinteknikbolag

Effektivisera dina resurser och följ din verksamhet i realtid med marknadens modernaste affärssvit i molnet

Branschen står inför konstant förändring med stora utmaningar. Det är kostnadsbegränsningar inom hälso- och sjukvården, komplexa regulatoriska krav, branschspecifika bestämmelser, institutionella krav som innebär ökad regelefterlevnad, ökad global konkurrens, spårbarhet, dokumentation, krav från ägarna på att få ut produkterna på marknaden.

För att säkerställa marknadens behov och ägarnas krav på avkastning behövs flera marknadskanaler, vilket ger en mer komplex distribution och multipla förpackningsalternativ. Flera bolag/avdelningar som arbetar i egna silos innebär tidskrävande manuella moment och komplicerade attestflöden, dels utgör detta en säkerhetsrisk, dels ökad ledtid.

NetSuite för Life Science hjälper er att, minimera komplexiteten, minska kostnaderna och öka transparensen mellan bolag och avdelningar. Vi möjliggör en global expansion där ni får fullständig insyn i och kontroll över hela verksamheten – i realtid. Det innebär ökade marginaler och ägarnas krav på lönsamhet uppfylls.

Med vår långa erfarenhet kan du känna dig trygg med att vi förstår er verksamhet.

Netsuite SRP

NetSuite är konstruerat för att växa i takt med affärsverksamheten och effektivisera de målkritiska processerna. Detta gör det i sin tur möjligt för företaget  att fortsätta fokusera på vad de gör bäst och att reagera snabbt och säkert på nya marknadsmöjligheter. NetSuite  ger moderna företag de verktyg de behöver för att snabba upp tillväxten och driva innovation.

Netsuite är en äkta molntjänst som gör att du alltid har ett uppdaterat och tillgängligt system, var du än är, på vilka enheter som helst.

Resources

NetSuite ERP

Varför NetSuite?

NetSuite CRM

NetSuite är en skalbar, flexibel och molnbaserad lösning som ger rätt förutsättningar för tillväxt. Netsuite för Life Science bolag möter alla de krav som idag kan ställas på ett modernt och effektivt system. Kontakta mig så berättar jag mer!

Carl Johan Ahlsell