Under 16 veckor kommer Emma Sandberg att utföra sin praktik på vårt kontor i Göteborg. Emma studerar sista året på affärssystemsprogrammet på högskolan i Halmstad. Denna fantastiska skola och utbildningsprogram som skapat så många duktiga elever under många år. Vi ser mycket fram emot att ha Emma hos oss och få introducera henne i hur man bedriver affärssystemsimplementationer med NetSuite.

Välkommen!